Hallo godtfolk!

Velkommen til “nye” mantor.info! Mesteparten av det som lå på det gamle nettstedet vil dukke opp her etterhvert.

Stor takk til Anders og Tony for uvurderlig starthjelp!

Sjekk gjerne min youtubekanal mens du venter: https://www.youtube.com/user/emiversen